Opvoedings- ondersteuning

Wat is opvoedingsondersteuning? Heb je nood aan opvoedingsondersteuning aan huis?

 

De veranderde maatschappelijke en gezinscontext
(oa kleinere familienetwerken, de afname van sociale ondersteuning,
het wegvallen van traditionele opvoedings- en gezinsmodellen,
de hoge verwachtingspatronen van ouders; de verschillende 'waarheden' die omtrent opvoeding verspreid worden, enz.),
zouden opvoeden moeilijker en complexer maken en leiden tot een grotere behoefte aan ondersteuning.
Om tegemoet te komen aan deze behoeften, biedt "Huis van het Kind STORZO"
laagdrempelige opvoedingsondersteuning aan vanuit het consultatiebureau.
De coördinator van "Huis van het Kind STORZO"
gaat ook aan huis bij gezinnen met vragen rond opvoeding of bij opvoedingsmoeilijkheden.