OVER ONS

Wie zijn wij?

Het "Huis van het Kind STORZO" wil samen bouwen aan de kansen voor optimale ontplooiing van

elk (ongeboren) kind en elke jongere tot 24 jaar.

Samen

Aangezien het gaat om een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten; Zoutleeuw, Linter, Geetbets en Kortenaken

en de OCMW's van de gemeenten Zoutleeuw, Linter en Geetbets.

Er werden ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende partners die zich inzetten

voor kinderen, jongeren, ouders, welzijn, gezondheid, ...

We wensen samen met ouders en hun kinderen, jongeren, opvoeders en organisaties op weg te gaan

om te komen tot een gecoördineerd, complementair, niet overlappend en doelmatig aanbod.

Bouwen

Er is gebouwd aan een fysiek "Huis van het Kind", een laagdrempelige infopunt voor alle vragen omtrent

opvoeding en kinderopvang. Het dient ook als een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen,

waar gebouwd wordt aan de opvoeding van de kinderen. En zo ook mee gebouwd wordt aan een lokaal gezinsbeleid.

Kansen

worden gecreëerd om het welbevinden van gezinnen en kinderen te bevorderen

met specifieke aandacht voor kinderen uit sociaal-kwetsbare gezinnen.

Optimale ontplooiing

door ondersteuning aan gezinnen, kinderen en jongeren op vlak van opvoeding, gezondheid en het psychosociale welbevinden.

Het Huis van het Kind werkt hiervoor rond 3 pijlers: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie.